sök

FÖRSLAG

  • loader Inget annat innehåll att visa

Integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar

 

Läs mer om Villkor, EuroBonus-partners

 

8 mars 2018.

Vår målsättning och vision för EuroBonus-programmet

Som medlem i EuroBonus-programmet hälsar vi dig välkommen att delta i vår gemenskap och uppleva ett urval av lättillgängliga, angenäma och anpassade tjänster som hjälper till att förenkla ditt liv. Vår målsättning är att lära känna dig, så att vi kan förse dig med skräddarsydda erbjudanden och tjänster som verkligen är användbara för dig och filtrera bort sådant som bara tar plats och tid.

Ditt medlemskap i EuroBonus-programmet kräver därför att vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar är en väsentlig del av villkoren för EuroBonus.

Om du inte vill bli medlem i EuroBonus eller om du vill säga upp ditt medlemskap får du gärna använda SAS webbplats eller vår mobilapp som en vanlig besökare eller använda ett profilkonto för biljettbokning och andra uppgifter. Se våra villkor för profilkonton och vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare.
 

Fullständig transparens

Vi åtar oss att säkerställa din rätt till integritet och vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så som framställs i denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar.

Nedan förklarar vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar alla personuppgifter som är förknippade med dig som medlem i vårt EuroBonus-program. Vår målsättning är att vara så tydliga, transparenta och uppriktiga som möjligt. Du bör dock inte tveka med att kontakta oss om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn eller foto.

Vi är medvetna om att vissa uppgiftskategorier, t.ex. uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, religiös tro eller hälsa, är särskilt känsliga. Vi kommer endast att samla in sådana känsliga uppgifter när det är helt nödvändigt. Det är exempelvis viktigt för oss att känna till om du är i slutskedet av en graviditet eller om du behöver en rullstol ombord på en flygning.
 

Vad innebär behandling? 

Behandling av personuppgifter innebär alla ingrepp eller uppsättningar med ingrepp som genomförs med personuppgifter, med eller utan automatiska metoder. Alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, från insamling och lagring till ändring, användning eller avslöjande utgör därför ”behandling”. 

 

De juridiska grunderna för behandling av medlemmars uppgifter

Villkoren för EuroBonus

Grunden för och syftet med EuroBonus-programmet är att du ska kunna tjäna poäng och förmåner på dina aktiviteter med oss och att vi ska kunna förse dig med ett urval av lättillgängliga, användbara och personligt anpassade tjänster och erbjudanden. Vi är engagerade i att lära känna dig så att vi kan leverera bästa möjliga rese- och livsstilsprodukter och kontinuerligt förbättra vårt EuroBonus-program.

Om vi ska kunna hålla detta löfte är det nödvändigt för oss att behandla uppgifter som är förknippade med dig som person. Den juridiska grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter är därför de EuroBonus-villkor som reglerar relationen mellan SAS och dig som EuroBonus-medlem. Nedan följer de olika typer av personuppgifter som vi kommer att eller kan behandla för att uppfylla våra krav enligt villkoren för EuroBonus. Vi kommer med andra ord endast att behandla de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra det som krävs av oss i EuroBonus-villkoren.

Du har förstås full frihet att säga upp medlemskapet i EuroBonus när som helst. Du kan också begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller be oss att korrigera eller radera vissa uppgifter. I så fall kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller uppdatera eller radera personuppgifterna enligt dina önskemål. Kom dock ihåg att om behandlingen av personuppgifter begränsas eller om personuppgifterna raderas innebär det att medlemskapet i EuroBonus upphör, eftersom vi i så fall inte längre kan förse dig med de tjänster som ingår i EuroBonus-programmet. Läs om dina rättigheter nedan för att få mer information. 
 

Våra juridiska skyldigheter 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi har en juridisk skyldighet att göra det, t.ex. när vi måste lämna ut uppgifter till statliga myndigheter eller om vi är föremål för ett domstolsbeslut. 
 

Legitima intressen

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra legitima intressen i syfte att förhindra, undersöka eller rapportera fall med bedrägeri eller säkerhetsproblem och för att samarbeta med polisiära myndigheter. 
 

Vilka personuppgifter kommer vi att behandla?

I syfte att kunna förse dig med EuroBonus-medlemskapet så som utlovat samlar vi in och behandlar följande uppgifter om dig. Vi samlar endast in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna hålla vårt löfte avseende medlemskapet i EuroBonus. 

• De uppgifter du skickar in när du ansöker om ett EuroBonus-medlemskap och/eller uppdaterar ditt EuroBonus-konto, t.ex. namn, kön, födelsedag, adress, landet där du är bosatt samt medlemsnivå.

• Uppgifter avseende dina resor, t.ex. resans ursprung och destination, flygbolag, biljettyp, loungebesök, incheckat bagage, inköp av extra bagagetilldelning, förbeställda måltider, sittplatser eller uppgraderingar, vistelsens längd, tidpunkt för inköp samt betalda belopp. 

• De uppgifter som samlas in av våra affärspartner avseende dina inköp, flygövergångar, hotellvistelser och/eller hyrbilar. Detta kan exempelvis omfatta resans destination, vistelsens längd, hotellets namn och plats, typ av rum, hyrd bil, hyresperiod, tidpunkt för inköp samt betalda belopp.

• Uppgifter om andra inköp eller aktiviteter som gör dig berättigad att tjäna eller använda EuroBonus-poäng i våra affärspartners fysiska eller online-butiker, t.ex. inköpta artiklar, tidpunkt för inköp och betalda belopp.

• Demografiska uppgifter som har erhållits från våra affärspartner, inklusive uppgifter avseende bostadsägande, medlemmar i hushållet och fordonsägande.

• Offentligt tillgängliga uppgifter som erhålls från externa källor, t.ex. uppgifter i statliga myndigheters register, inkomstdeklarationer, LinkedIn och nyhetsartiklar. 

• Om du accepterar våra cookies (se vår Cookie Policy), uppgifter avseende ditt beteende online som registreras av exempelvis cookies, Adobe Analytics och Google Analytics på vår webbplats eller i vår app, t.ex. vilka ord du söker efter, besökets längd, vilka destinationer du är intresserad av och vilka länkar/rubriker du klickar på. Med hjälp av medlems-ID:n kan vi spåra och kontakta medlemmar med förslag och reklam över olika enheter som exempelvis medlemmens mobila enhet och dator eller hjälpa dig att komma ihåg din senaste sökning. 

• Uppgifter om kundvård och reseproblem, t.ex. försenade eller inställda avgångar, förlorat bagage och klagomål, återbetalningar och utbetald ersättning.

• Personuppgifter som skapas av oss som resultat av våra analyser av ovanstående uppgifter, t.ex. kundsegment, beräkningar och profiler som upprättas för dig i syfte att exempelvis anpassa våra meddelanden, utvärdera dina pris- och produktönskemål eller förutse vilka tilläggstjänster du kan vara intresserad av. 
 

För vilka ändamål använder vi uppgifterna?

Den grundläggande målsättningen med EuroBonus-programmet är att lära känna våra medlemmar så att vi kan erbjuda dem den bästa möjliga uppsättningen med användbara och personliga rese- och livsstilstjänster och erbjudanden. För att kunna hålla detta löfte är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter om dig som beskrivs i ovanstående avsnitt. 

Mer specifikt kommer vi att behandla dina personuppgifter för nedanstående ändamål:

Ditt medlemskonto och dina bokningar och resor:

• Administrera ditt EuroBonus-medlemskap och intjänade och använda poäng samt uppdatera dina kontaktuppgifter och avsluta avlidna medlemmars EuroBonus-konton. 

• Hantera och utföra dina bokningar, inköp, rabatter och flygresor. Om du har valt att ta emot e-postmeddelanden från oss kommer vi även att skicka ut en översikt över relevant reseinformation, t.ex. avgångstider och bagagetilldelning, till dig före din avresa. Denna översikt kommer också att innehålla relevanta erbjudanden och förmåner i samband med din kommande resa, t.ex. avseende loungebesök eller bagage. 
 

Förbättra våra produkter, tjänster, funktioner och meddelanden:

• Behandla, på sammanslagen nivå, alla bokningar och sammanlagda inkomster i syfte att optimera exempelvis flygnätverket och priserna. 

• Analysera hur du tjänar och använder dina EuroBonus-poäng och vilka produkter och tjänster du bestämmer dig för att köpa och hur, i syfte att skapa bättre anpassade och mer relevanta erbjudanden och aktiviteter, på egen hand eller tillsammans med våra affärspartner. 

• Beräkna årsinkomsten från varje EuroBonus-medlem i syfte att belöna lojala kunder. Och baserat på kundernas livsstilar och önskemål även arrangera och skicka ut inbjudningar till exklusiva evenemang och aktiviteter. 

• Förenkla vår kommunikation med dig och minimera mängden skräppost, t.ex. genom att registrera att du inte öppnar våra e-postmeddelanden, analysera vilka ämnen du är intresserad av och administrera önskemål om att inte längre ta emot sådana e-postmeddelanden. Vi använder dessutom uppgifterna för att avlägsna onödig information, t.ex. erbjudanden om att köpa extra bagagetilldelning om du redan har gjort det. 

• Identifiera våra medlemmar i hela resekedjan och erbjuda relevanta reseförmåner och informationstjänster. Baserat på din flygtidsinformation kan vi exempelvis förse dig med information om lokala tågavgångar från destinationsflygplatsen.

• Undersöka vilka funktioner och tjänster i vår app och på vår webbplats som används ofta och vilka som används mer sällan och använda dessa data för att kontinuerligt förbättra och underlätta din användning av våra plattformar och tjänster. Om du exempelvis använder vår app nästan hela tiden kan vi erbjuda dig att få meddelanden från oss i appen i stället för via e-post. 

• Ge flygbesättningar, markpersonal, kundtjänst och annan relevant SAS-personal möjlighet att identifiera din medlemsnivå för att ge dig tillhörande förmåner ombord och på marken. Vi vill exempelvis belöna lojala medlemmar genom att styra/automatisera processen för val av sittplats mot den sittplats du föredrar. 

• Analysera i vilken utsträckning våra medlemmar på olika medlemsnivåer faktiskt utnyttjar de förmåner som de har rätt till. Det kan exempelvis bestå av att förstå när och under vilka omständigheter du är intresserad av vår lounge för att optimera våra medlemmars loungebesök. 
 

Lära känna dig och anpassa våra meddelanden, tjänster och erbjudanden:

• Sammanställa statistiska data avseende behov, önskemål, inköpsbeteenden och köpkraft vid inköp av våra och våra affärspartners produkter och tjänster samt analysera och använda dessa data för att förenkla och anpassa de erbjudanden och tjänster vi tillhandahåller våra medlemmar på individuell nivå. 

• Skapa värde i EuroBonus-programmet och förstå dina önskemål, behov och beteenden (online) och profilera dig som grund för att skapa anpassade erbjudanden och tjänster. Genom att använda förutsägande modeller och beräkningar försöker vi förstå vilka medlemmar som är benägna att uppskatta vilka produkter och tjänster och att därefter förespråka relevanta produkter och tjänster för dessa medlemmar. 

• Undersöka och dra allmänna slutsatser om behov, önskemål, inköpsbeteenden och köpkraft för att förstå kunders beteenden och segment. Vi analyserar exempelvis vad andra kunder är benägna att köpa beroende på olika attribut (t.ex. när de bokade sina resor, vart de reser, hur länge de stannar) och försöker förutse vilka produkter eller tjänster du kan vara intresserad av att köpa baserat på andra kunders beteenden. Dessa modeller och analyser utförs ibland å våra vägnar av tjänsteleverantörer som vi kontaktar.

• Förbättra våra möjligheter att ge bättre anpassad service via vår kundvårdsavdelning. Exempelvis kan uppgifter om flygstörningar som du nyligen har drabbats av ge oss möjlighet att förutse vad ditt telefonsamtal till kundvården kan handla om och hitta en lösning eller tillhandahålla ersättning.

• Följa upp betalda mediekampanjer, t.ex. information om intryck, klick och omvandlingsfrekvenser, för att analysera och skapa plattformar för kommunikation. Vi övervakar våra kampanjer både på sammanlagd och individuell nivå (förutsatt att cookies accepteras) och skaffar personuppgifter från ett urval av tjänster, t.ex. Facebook och Google.
 

Cookies och online-beteende:

Förutsatt att du ger ditt samtycke till användning av cookies på vår webbplats eller i vår app kommer vi även att behandla dina personuppgifter för att

• Samla in, lagra och studera online-beteende enskilt eller samlat med andra personuppgifter från vår kunddatabas, t.ex. i syfte att identifiera destinationer som du kan vara intresserad av. Vi förbättrar vår kunddatabas med dessa uppgifter från exempelvis cookies och Google Analytics. På samma sätt förbättrar vi våra online-uppgifter med uppgifter från vår kunddatabas. Vi använder dessa uppgifter för att exempelvis förse dig med målinriktade erbjudanden avseende destinationen genom att placera banners och andra annonser på vår webbplats och i vår app, såväl som via externa mediekanaler som Facebook och Google.

Läs mer om vår användning av cookies i vår Cookie Policy.
 

Vad är profilering?

Profilering avser varje form av automatisk behandling av personuppgifter i syfte att utvärdera, analysera eller förutse delar av en persons egna önskemål, intressen, beteende, geografiska plats eller förflyttningar. Enklare uttryckt är det den analys vi utför på dina personuppgifter för att få bättre kunskap om vilka typer av produkter, tjänster, kommunikationskanaler och funktioner du uppskattar och vilka du inte gillar. Uppfyllandet av många av våra syften ovan kräver olika profileringsnivåer, från att placera medlemmar i olika segment till att skapa mer djupgående förutsägande beräkningar för vissa beteenden och önskemål.

Automatiskt beslutsfattande sker när resultaten från profilering leder till ett beslut som endast är baserat på automatisk behandling och som skapar en juridisk effekt för dig eller påverkar dig på liknande sätt. Exempelvis kan vår analys av våra medlemmars olika medlemsnivåer, köpkraft och föredragna reseklasser leda till att erbjudanden med olika priser och komfortnivåer skickas till medlemmarna, med avseende på flyg såväl som hotell eller hyrbilar.

Logiken bakom sådan behandling består därför av att använda tillgänglig teknik för att inte bara analysera behov och önskemål, utan även för att producera olika effekter baserat på sådana behov och önskemål. Om sådana effekter har en juridisk innebörd eller på annat sätt är betydelsefulla för dig som medlem kan behandlingen utgöra automatiskt beslutsfattande och den kommer endast att ske med förbehåll för ditt samtycke, såvida inte behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla villkoren för EuroBonus. 
 

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in från många olika källor. 

Merparten av de personuppgifter vi har om dig kommer direkt från dig, t.ex. när du upprättade ett EuroBonus-konto eller när du köper flygresor och aktiviteter via vår app eller webbplats. På liknande sätt kan vi erhålla uppgifter från dig när du väljer att använda ditt EuroBonus-kort eller dina poäng eller när du väljer att utnyttja andra erbjudanden och tjänster.

Vi erhåller dessutom personuppgifter från dig via följande källor.

• Våra olika avdelningar och försäljningsställen på flygplatser, t.ex. information om loungebesök och kundvårdskontakter. 

• Våra affärspartner, t.ex. information om hotell- och hyrbilsbokningar från resebyråer och uppgifter inköp för att samla in eller använda EuroBonus-poäng. 

• Cookies som du accepterar och program som Google Analytics, Google Customer Match, Facebook Custom Audience, Adobe Analytics för att exempelvis spåra och samla in uppgifter om ditt beteende online.

• Vi skapar ”nya” personuppgifter baserat på uppgifter som samlas in från de ovannämnda källorna, i form av förutsägande beräkningar och profiler/segment. Dessa modeller och analyser utförs ibland å våra vägnar av tjänsteleverantörer som vi kontaktar. Vi använder exempelvis en kundsegmentering som kallas Mosaic.

• Allmänt tillgängliga uppgifter från externa källor som statliga myndigheters register, inkomstdeklarationer, LinkedIn och nyhetsartiklar. 
 

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor för EuroBonus.

Eftersom resor och hotellvistelser normalt sett varierar mellan olika säsonger och inte utgör vardagsinköp för de flesta semesterresenärerna måste vi lagra våra medlemmars personuppgifter för att våra analyser av deras behov och önskemål – och våra beslut avseende erbjudanden och tjänster – ska bli meningsfulla. Personuppgifter avseende inköp av resor, hotellvistelser och biluthyrning och andra inköp kommer därför att lagras och behandlas för de ändamål som framställs i denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar under tre år räknat från det datum de först samlades in eller senare uppdaterades.

Om du har accepterat cookies kommer personuppgifter som samlas in via Google Analytics att lagras under tre år. Personuppgifter som samlas in via Adobe Analytics kommer att lagras under två år. Tillgången till historiska uppgifter hjälper oss att förstå ditt beteende och din interaktion med oss bättre och en uppgiftsperiod på tre år krävs för att erhålla uppgifter med tillräckligt hög kvalitet som grund för statistisk analys. Användning av uppgifterna för analytiskt förutsägande och anpassningsändamål hjälper oss därför att anpassa våra produkter och tjänster till dina behov. 
 

Vem har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter?

Personuppgifter delas mellan närstående företag inom SAS Group (för att hantera och driva våra flygningar internationellt), EuroBonus-poängsystemet, EuroBonus-kontot samt medlemsuppgifter från EuroBonus-medlemmar över hela världen.

Personuppgifter kan också delas med våra affärspartner i syfte att samordna särskilda erbjudanden och aktiviteter. Vi samarbetar exempelvis och utbyter personuppgifter med resebyråer för att analysera ditt beteende och dina önskemål, t.ex. avseende hotell och hyrbilar i syfte att kunna förse dig med relevanta hotell- och hyrbilserbjudanden.

Vi samlar dessutom personuppgifter som har samlats in av oss med personuppgifter som erhålls från våra affärspartner och externa källor.

Personuppgifter som delas inom SAS Group eller med våra affärspartner kommer ibland att överföras till länder som inte tillhör Europeiska unionen (”EU”) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och som inte säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Sådana överföringar kommer att utföras under efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar.

När personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES som inte har tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter kommer vi normalt att tillämpa lämpliga skyddsmekanismer genom att ingå de standardavtalsklausuler som har antagits av Europeiska kommissionen. Standardavtalsklausulerna är tillgängliga på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

Om det inte finns något beslut om tillräcklighet från Europeiska kommissionen och inte heller finns några etablerade lämpliga skyddsmekanismer i form av standardavtalsklausuler enligt beskrivningen ovan kommer vi att överföra dina personuppgifter till närstående företag inom SAS Group och till våra affärspartner med EuroBonus-villkoren, inklusive denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar, som juridisk grund. Mer specifikt kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på att överföringen är nödvändig för att uppfylla EuroBonus-villkoren eller för att ingå eller fullgöra ett avtal i ditt intresse mellan oss och en annan affärspartner. 
 

Hur avstår jag från att ta emot direktreklam? 

När du registrerar dig i EuroBonus-programmet innebär det automatiskt att du samtycker till att ta emot direktreklam från oss. Vi och våra affärspartner kan använda posten, fast telefoni eller mobiler, sms, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med dig. Vi kan använda dessa kommunikationsmetoder för att skicka reklammeddelanden till dig avseende våra respektive produkter och tjänster. Vi kommer endast att kommunicera med medlemmar under 18 års ålder för att bekräfta utnyttjade tjänster/erbjudanden. All annan direkt kommunikation med medlemmar under 18 års ålder kommer endast att ske via reguljär post och adresseras till vårdnadshavaren.

Du kan avstå från att ta emot reklam från oss och våra affärspartner när som helst genom att använda länkarna i relevanta digitala meddelanden eller genom att ändra inställningarna i ditt EuroBonus-konto. 
 

Vem kan jag tala med om mina personuppgifter och rättigheter?

Scandinavian Airlines System, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, är den registeransvarige som enskilt eller gemensamt med andra kommer att fastställa ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter.

SAS är den juridiska person som ansvarar för personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende skydd för uppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) nr 2016/679).

SAS har utsett en dataskyddsansvarig som stödjer SAS för att säkerställa att medlemmarnas personuppgifter behandlas korrekt. Du kan kontakta den dataskyddsansvarige med frågor eller synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter på följande adress: dataprotectionofficer@sas.se. Om du har allmänna frågor om EuroBonus-programmet kan du kontakta SAS Sales & Service/EuroBonus på www.sas.se.
 

Vilka rättigheter har jag?

Vi vill vara så transparenta och tydliga som möjligt i vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter och därför har vi varit särskilt noggranna med att illustrera dina rättigheter inom ramen för denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar. I ditt EuroBonus-konto kan du numera visa och uppdatera dina kontaktuppgifter och EuroBonus-poäng och dessutom hitta information om dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter med interaktiva beskrivningar. Du kan dessutom enkelt hävda dina rättigheter genom att navigera i och använda ditt EuroBonus-konto.

Du har exempelvis rätt att få åtkomst till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan enkelt skaffa ett utdrag av de personuppgifter om dig som vi behandlar och hitta mer information genom att logga in på ditt EuroBonus-konto.

På samma sätt kan du hitta mer information om och även hävda följande rättigheter: 

• Korrigera, uppdatera eller radera uppgifter i ditt EuroBonus-konto som är felaktiga eller ofullständiga.

• Begränsa vår behandling av dina personuppgifter. 

• Bli bortglömd. Rätten att bli bortglömd innebär att du kan begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har samlat in om dig. Hädande av denna rättighet kommer normalt att medföra uppsägning av ditt medlemskap. 

• Få en kopia av personuppgifter som är relaterade till dig och information avseende vår behandling av dina personuppgifter i ett allmänt använt dataformat och att överföra – eller få överförda om tekniskt möjligt – personuppgifterna till en annan registeransvarig. 

• Begära att personuppgifterna inte ska användas för direktreklam. 

• Framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion, dvs. Datainspektionen.

Du kan också hitta mer information om de olika skyddsmekanismer och tekniska åtgärder som vi har upprättat för att skydda dina uppgifter och din rätt till integritet och frihet samt för att säkerställa att vi efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning fullständigt.

Om du behöver hjälp eller om du har frågor avseende dina rättigheter kan du kontakta din dataskyddsansvarige på dataprotectionofficer@sas.se.

Observera att om du begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller hävdar din rätt att bli bortglömd innebär det att vi inte längre kommer att kunna förse dig med våra tjänster inom ramen för EuroBonus-programmet. Behandling av personuppgifter så som den framställs i denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar är en del av villkoren för EuroBonus och nödvändig för att vi ska kunna förse dig med de anpassade tjänster som vi erbjuder EuroBonus-medlemmar.

Om du inte längre vill vara en del av EuroBonus-systemet har du full frihet att säga upp medlemskapet i EuroBonus-programmet när som helst, så som framställs i avsnitt 6.6 i villkoren för EuroBonus.
 

När kan SAS be om mitt samtycke? 

I vissa situationer behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter.

Den insamling, analys och överföring av personuppgifter som beskrivs nedan kan innebära att dina upplevelser av EuroBonus-medlemskapet förbättras på många sätt. Vi kommer dock endast att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål med ditt samtycke. 
 

Vi kan exempelvis be om ditt samtycke för att: 

• Samla in och använda dina geolokaliseringsdata för att förse dig med realtidserbjudanden, t.ex. på restauranger och i butiker i närheten av den gate där du befinner dig. 

• Låta våra affärspartner använda de personuppgifter de får från oss för deras egna ändamål, så att de kan skapa målinriktad reklam via egna kanaler. 

• Sammanställa rapporter om resmönster, utgifter osv. för försäljning till tredje parter. 

• Köpa uppgifter från externa källor som exempelvis ekonomiska transaktioner baserade på EU-direktiv nr 2015/2366 (direktiv 2 om betaltjänster), t.ex. för analyser av inkomster och priskänslighet. 

• Fylla i bokningsformulär i förväg med dina kontaktuppgifter, medföljande personer, pass- och betalningsuppgifter osv. för att möjliggöra snabbare och enklare användning av våra tjänster.

Denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar uppdaterades senast den 8 mars 2018.