Varför får jag inte åtkomst till fliken Onboard (ombord) när jag är ansluten till ett VPN?

Varför får jag inte åtkomst till fliken Onboard (ombord) när jag är ansluten till ett VPN?