Kan jag använda SAS WiFi under hela flygningen?

Kan jag använda SAS WiFi under hela flygningen?