Hur väljer jag min sittplats?

Hur väljer jag min sittplats?