Vad gör jag med mina Credits Prepaid?

Vad gör jag med mina Credits Prepaid?