Har jag även tillgång till SAS Fast Track nu?

Har jag även tillgång till SAS Fast Track nu?