Jag är för närvarande en Diamant-medlem och jag är kvalificerad för Lifetime Gold. Vilken status har jag?

Om du är en EuroBonus Diamant-medlem kommer du att behålla din Diamant-status och få ett Diamant-kort varje år så länge du är kvalificerad för Diamant.

När du inte längre är kvalificerad för Diamant kommer du att nedgraderas till EuroBonus Guld-status och behålla Guld-medlemskapet under resten av ditt liv.

Populära frågor