Vilken tidsfrist gäller för incheckning av bagage?

Vilken tidsfrist gäller för incheckning av bagage?