När kan jag göra ett ersättningsanspråk enligt (EU) 261/2004?

När kan jag göra ett ersättningsanspråk enligt (EU) 261/2004?