Vad tillhandahåller SAS om min flygning är försenad till nästa dag?

Vad tillhandahåller SAS om min flygning är försenad till nästa dag?