Tillhandahåller SAS mat och dryck under förseningen?

Tillhandahåller SAS mat och dryck under förseningen?