Varför tjänade jag inte samma antal poäng i båda färdriktningarna?

Varför tjänade jag inte samma antal poäng i båda färdriktningarna?