Hur många resenärer kan boka med American Express-erbjudandet?

HUR MÅNGA PASSAGERARE KAN BOKA MED AMERICAN EXPRESS-ERBJUDANDET?