Är American Express-erbjudandet återbetalbart om det avbokas?

Kan jag få återbetalning i händelse av en avbokning?