Vem har rätt till ersättning?

Om du har drabbats av en inställd eller kraftigt försenad flygning är den grundläggande inställningen att du som passagerare har rätt till ersättning.

Kom dock ihåg att om din flygning ställs in eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför SAS faktiska kontroll – t.ex. dåligt väder, begränsningar på flygplatsen eller i luftrummet, politiska oroligheter, säkerhetsrisker eller strejk – har du inte rätt till sådan ersättning.

Observera att du oavsett det ovanstående fortfarande kan vara kvalificerad för kundvård (dvs. utgifter under förseningen för saker som mat och dryck på flygplatsen).

Om du inte har rätt till ersättning bör du kontrollera om ditt reseförsäkringsbolag och/eller din kreditkortsutfärdare kan betala dessa kostnader.

Mer detaljerad information finns i förordning (EU) 261/2004

Populära frågor