Jag har fått min återbetalning, men den är mindre än jag förväntade mig. Vad beror det på?

Följande gäller för återbetalning av den biljett du köpte:

  • Om du avbokade din bokning, men ingen av dina flygningar ställdes in av flygbolaget, baseras ditt återbetalningsbelopp på dina biljettregler.

  • Om din biljett var en SAS Go Light- eller SAS Go Smart-biljett återbetalas endast skatter. Biljettpriset och utrikes-/inrikesavgifter återbetalas inte.

  • Om du hade en biljett som var återbetalningsbar mot en avgift återbetalas hela beloppet minus avgiften. SAS Plus Smart och SAS Business Smart är exempel på biljettyper som är återbetalningsbara mot en avgift.

  • Dessutom gäller att om du ansökte om återbetalning efter din flygnings avgång återbetalas endast skatterna.

Populära frågor