Kan SAS ersätta mig för förlorade poäng på grund av att jag blev ombokad till ett annat Star Alliance-flyg?

Ja. Om ditt SAS eller Widerøe-flyg blev inställt och du blev ombokad till ett annat flygbolag så kan SAS kompensera upp till de Baspoäng du skulle tjänat in på ditt bokade flyg.

 Kontakta SAS Customer Service för hjälp.Populära frågor