Varför debiterades mitt kort två gånger?

Varför debiterades mitt kort två gånger?