Kan jag ta med läkemedel ombord?

Du kan ta med läkemedel och injektionssprutor för eget bruk ombord utan extra avgift. Läkemedlen och injektionerna måste förvaras i en separat väska. Du måste dessutom kunna visa upp ett läkarintyg som bekräftar att du behöver läkemedlen och injektionerna.

Populära frågor