Finns det några begränsningar för kabinbagage?

Finns det några begränsningar för kabinbagage?