Kan jag beställa kopia på kvittot?

Kan jag beställa kopia på kvittot?