Travelers Get More

4x högre statusintjäning när du reser med SAS i höst och vinter.

Nu är det 4x lättare för dig att behålla eller uppnå nästa nivå i SAS EuroBonus. För varje resa du gör med oss i perioden oktober 2021 - januari 2022 får du 4x högre statusintjäning.

Kampanjen omfattar både fyra gånger fler nivågrundande poäng (1x Baspoäng + 3x Statuspoäng) och fyra gånger fler kvalificerande flygningar. Till skillnad från Baspoäng kan Statuspoäng inte användas för köp och de syns inte heller i ditt poängsaldo – men de hjälper dig att behålla ditt medlemskap eller nå en ny nivå.

*Obligatoriska uppgifter
Ange en stad, flygplats eller ett land
Ange en stad, flygplats eller ett land

Ange en stad, flygplats eller ett land
Välj ett datum för utresa Välj ett datum för hemresa

Betala med:

Frågor och svar

Under oktober, november, december och januari månad får du fyra gånger så många Statuspoäng och kvalificerande flygsträckor för alla flygningar med SAS, oavsett när bokningen gjordes.

Du får Baspoäng som vanligt. I tillägg till Baspoängen får du tre gånger så många Statuspoäng. Det innebär att om den normala poängförtjänsten för din SAS-biljett är 500 Baspoäng kommer du att få 500 Baspoäng och 1 500 Statuspoäng. Det är totalt 2 000 poäng närmare upprätthållande av din nivå eller uppgradering till nästa nivå.

Om du är en Guld- eller Diamant-medlem får du också 25 % mer, precis som vanligt. Det innebär att om den normala poängförtjänsten för din SAS-biljett är 500 Baspoäng kommer du att få 625 Baspoäng och 1 875 Statuspoäng, dvs. totalt 2 500 poäng. Statuspoäng kan inte lösas in eller användas för förmåner. De visas dessutom inte i ditt poängsaldo. Baspoängen läggs dock till i ditt poängsaldo precis som vanligt.

Du kan se dina kvalificerande flygsträckor och Statuspoäng när du loggar in på Min EuroBonus. De visas i fältet för nivåstatusförloppet överst på sidan. I listan med transaktioner på ditt kontoutdrag visas endast förtjänsten av Baspoäng.

Kvalificeringsnivåerna för Silver, Guld och Diamant förblir oförändrade, men om du räknar resor som endast utförs under kampanjperioden innebär det att du endast behöver flyga tolv flygsträckor med SAS för att bli Guld-medlem. Och endast tre flygsträckor för att bli Silver-medlem. Läs mer om våra kvalificeringsnivåer här.

Om du når eller upprätthåller Guld-status under din kvalificeringsperiod kommer det att räknas mot din Lifetime Gold-status precis som vanligt. Men i enlighet med normala programregler kommer ”Ge bort medlemskap” eller donerade kort inte att räknas mot Lifetime Gold-status.

Eftersom dessa poäng inte kan lösas in kommer de endast att visas i din räknare mot upprätthållande av din nivå eller uppgradering till nästa nivå. De kommer inte att visas i ditt kontosaldo.

Vi har förlängt nivåstatus för aktiva EuroBonus-medlemmar på Silver-, Guld- och Diamant-nivå, under förutsättning att utgångsdatumet för medlemmens kvalificeringsperiod infaller under perioden 31 mars 2020–31 december 2021 och medlemmen har nått sin aktuella medlemsstatus på egna meriter, genom antingen förtjänst av kvalificerande poäng eller resor med kvalificerande flygningar. Kampanjen kan vara till hjälp för att nå en nivåuppgradering under din aktuella kvalificeringsperiod för att upprätthålla din status ytterligare ett år (om relevant).